Yritysvalmennukset

Yritysvalmennuksissa on usein kyse intensiivisestä muutostyöskentelystä. Valmennukset toteutetaan työpajoina ja keskustelujen kautta. Hyvän vuorovaikutuksen ja selkeiden tavoitteiden avulla muutos ja kasvu mahdollistuvat, aiemmista toimintamalleista voi irtautua ja luoda kokonaan uutta.

20190411_181351.jpg
 
 

Itsensä johtamisen taidot ovat tärkein menestystekijä modernissa työelämässä. Yhä useammin työntekijä suunnittelee ja asettaa työn tavoitteet itse ja johtaa itse itseään. Itsensä johtamista ei ole kuitenkaan opetettu meille missään, ja valmiiden sääntöjen puuttuessa mielen taidot joutuvat haastetuksi monessa kohtaa. 

Mikä Aikaansaamisen taika – Näin johdat itseäsi -valmennus on?

Kyseessä on Satu Pihlajan kehittämä valmennus, jossa opetellaan itsensä johtamisen taitoja ja opitaan valjastamaan mielen taidot aikaansaamisen avuksi. Pihlaja on psykologi, psykoterapeutti, kouluttaja ja valmentaja, joka on valmentanut yksilöitä, ryhmiä ja organisaatioita parempaan itsensä johtamiseen. Hän on kirjoittanut tietokirjan Aikaansaamisen taika - näin johdat itseäsi (2018, Atena) ja julkaissut myös harjoituksia sisältävän työkirjan Aikaansaamisen taika –työkirjan (2019, Atena). Hänet tunnetaan käytännönläheisenä ja inspiroivana kouluttajana, suosittuna luennoitsijana ja puhujana, joka saa mielen taidot muuttumaan käytännön työkaluiksi.

Aikaansaamisen taika -valmennuksessa opetellaan mm.  

Asettamaan selkeitä tavoitteita omalle työlle ja työtehtäville, tekemään toimintasuunnitelmia työtehtävien edistämiseksi ja tuntemaan paremmin itseä ja omia vahvuuksia. Koulutuksissa opetellaan myös tunnistamaan, miten ajatukset ja tunteet vaikuttavat tekemiseen sekä oivaltamaan, miten ajatuksia ja tunteita voi säädellä. Työpajat ja workshopit voivat fokusoitua myös yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisäämiseen, jolloin koko työyhteisön tai tiimin voimavarat lisääntyvät.

Nämä kaikki ovat tärkeitä itsensä johtamisen taitoja!

Mitä Aikaansaamisen taika -valmennus sisältää?

Valmennuksen laajuudesta riippuen työpajoissa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

Ajatusten ja tunteiden johtaminen työssä
Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus ajanhallinnan perustana
Ajankäytön strategiat apuna työnteon hallinnassa
Ajanhallinnan apukeinot top 10
Tekemisen lajit - rutiinityöt, sälätehtävät ja keskittymistä vaativa tekeminen
Mielikuvien käyttö työmotivaation ja työvireen ylläpitäjänä
Kiireestä flow-tilaan
Itsetuntemus – omien ja muiden vahvuuksien tunnistaminen
Tunnesäätelyn avaimet
Itsensä johtajat taidot palkita itseään
Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot huipputiimissä
Vuorovaikutus – mitä tuot työyhteisöön

Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus ovat itsensä johtamisen taitojen perusvälineitä. Aikaansaamisen taika yritysvalmennuksissa opitaan luomaan selkeitä tavoitteita, jotka saavat etsimään ja luomaan strategioita niiden saavuttamiseksi. Ajanhallinnan perusta on tekemisen suunnittelussa, koska hyvät suunnitelmat helpottavat tekemistä kiireen keskellä. Mielikuvien käyttö on loistava apukeino, jota on esimerkiksi huippu-urheilussa käytetty selättämään negatiivista ajattelua ja luomaan onnistumisen mielentilaa tekemiseen. Mielen taitoihin kuuluu mielen rauhoittaminen, jota erityisesti itsenäisissä tieto- ja asiantuntijatyötehtävissä tarvitaan päivittäin.

Valmennus sisältää aina myös konkreettisia harjoituksia ja esimerkkejä, joiden avulla teoria tuodaan käytäntöön.

 
 

Halutessanne valmennus sisältää Satu Pihlajan kirjoittaman Aikaansaamisen taika -kirjan. Kirja esittelee kattavasti ajattelutapoja ja tekniikoita, joilla aikaansaamista voi parantaa ja kehittää. Kirjan avulla kukin valmennettava voi syventää tietoaan valmennuksessa käsitellyistä aiheista ja harjoitella aikaansaamisen taitoja kirjan tehtävien avulla.

Valmennuksen lopullinen sisältö räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa!

Satu Pihlaja on toteuttanut useita valmennuksia ja koulutuksia tavoitteellisuuden ja itsensä johtamisen teemoista esimerkiksi seuraavissa organisaatioissa:

  • Työ- ja uravalmennus, Helsingin yliopiston mentorointiohjelma, 2016–2017

  • Itsestä huolehtiminen auttamistyössä -valmennus, Naisten linja, Helsinki, 2016

  • Työ- ja uravalmennus (yksilövalmennus x 8), Suomen mentorit ry, Helsinki, 2017

  • Tavoitteista todeksi -valmennus, MakiaMental, Helsinki, 2017

  • Tavoitteilla tulokseen -valmennus, Ministeriöiden tulevaisuusverkosto, Helsinki, 2017

  • Tavoite- ja ajanhallinta -valmennus, avoin tilaisuus toimittajille, Atena, Helsinki, 2018

  • Kirkasta tavoitteesi -valmennus, Pilots Helsinki, 2018

  • Aikaansaamisen taika -valmennus, Jolie Shopin tähtivierasilta, Helsinki, 2018

  • Tavoitevalmennus, Oriflame, Helsinki, 2018

  • Itsensä johtaminen -webinaari, Cloudriven, Helsinki, 2018