Työnohjaus

Olen työnohjannut psykologeja vuodesta 2007 alkaen sekä terapiatyössä, että psykologisissa tutkimuksissa ja arvioinnissa. Olen laajentanut osaamistani opiskelemalla työ- ja organisaatiopsykologiaa, sekä työnohjaamalla eri alojen työntekijöitä. Työnohjauksessa hyödynnän teoriaa, mutta keskeistä on aina vahva kohdentaminen työnohjattavan omaan työympäristöön ja sen haasteisiin.

Psykologian ja psykoterapian lisäksi minulla on osaamista myös työ- ja organisaatiopsykologiasta sekä valmennuksesta, joten psykologinen lähestymistapa, työelämän lainalaisuuksien tuntemus ja valmennuksellinen näkemys tulevat esiin tavassani toteuttaa työnohjausta.

Saan pätevyyden työnohjata psykoterapiakoulutuksessa olevia valmistuessani psykoterapia kouluttuajakoulutuksesta vuonna 2018.

Mentorointi

Olen toiminut mentorina sekä Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelmassa, että Suomen mentorit ry:n mentoriohjelmassa. Molemmista kokemukset ovat todella positiivisia, sillä työ on antoisaa ja lyhyessä ajassa voi huomata suuria kehitysaskelia. 

Mentoroinnissa on tavoitteena jakaa mentorin kokemusperäistä tietoa nuoremmalle, kokemattomammalle ja kehittymishaluiselle aktorille. Tavoitteena on edistää mentoroitavan työuran hallintaa sekä ammatillista ja henkistä kasvua. Oppiminen tapahtuu aktorin ja mentorin välisen dialogin, keskinäiseen ymmärrykseen ja oppimiseen tähtäävän keskustelun, avulla. Kyse on avoimesta ja luottamuksellisesta vuorovaikutussuhteesta, jossa sekä mentori että aktori oppivat toisiltaan. Mentori voi auttaa aktoria monella eri tavalla. Hän voi opastaa aktoria, toimia hänen roolimallinaan. Mentori voi olla ymmärtävä kuuntelija, sparraaja, valmentaja. Hän voi olla aktorin kriittinen ystävä, joka herättelee ajattelemaan uudella tavalla ja kyseenalaistamaan olettamuksia ja juurtuneita ajattelutapoja. Mentori voi myös toimia sillanrakentajana, joka opastaa aktoria syvemmälle työelämään ja asiantuntijuuteen.