Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille ymmärrystä asiakaspalveluiden viemisestä verkkoon, sekä kattaa teoriataustaa auttamiseen liittyvien palveluiden erityispiirteistä, perustuen alan tutkimukseen. Vuorovaikutusta internetin välityksellä ja erityisesti kirjoittamalla viestimistä käsitellään teoriassa, ja havainnollistetaan käytännön esimerkein. Koulutus sisältää opetusta ja harjoitteita kirjoittamalla auttamisen ja tukemisen keinoista. Opetusmuotoina on luennointi, keskustelu ja harjoitukset.

Koulutuksen kohderyhmänä on kaikki verkon kautta auttamis- ja ohjaustyötä tekevät, erityisesti haastavien ja erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien kanssa työskentelevät. Koulutus voidaan toteuttaa minimissään kahden tunnin luentona, ja mikäli käytännön harjoituksiin halutaan syventyä ja panostaa, niin esimerkiksi kuuden tunnin koulutuspäivänä.

Koulutus on aiemmin toteutettu TE-toimistojen kehittämispäivillä etäneuvontaa tekeville psykologeille.

 
 

KOULUTUKSEN TAPA: Luennot 2 tuntia, sisältäen keskustelua ja yhden harjoituksen. Voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä noin 10 henkilön ryhmälle.

HINTA: Luennot 2 x 45 min 

 

Palautteet

Koulutus oli päivien kohokohta minulle… Sinulla on hyvä positiivinen, eikä liian jäykkä tyyli.
— osallistujapalaute