CURRICULUM VITAE

TYÖKOKEMUS

Yksityisvastaanotto, Toiminimi Satu Pihlaja, Helsinki, Komppi (2010 - jatkuu)

 • Psykoterapia, psykologiset tutkimukset ja arviot, ohjaus ja neuvontakäynnit, työnohjaus

HUS, Peijas, psykiatrian poliklinikka, psykologi (4/2009 - jatkuu)                                         

 • Psykologina akuuttipsykiatrian poliklinikalla, psykologiset tutkimukset ja arviot
 • Mielenterveyden alan verkkopalveluiden kehittämisprojektit, projektityö, mm. nettiterapeuttien koulutuksen ja työnohjauksen suunnittelu ja toteutus

Helsingin kaupunki, Malmin psykiatrian poliklinikka, psykologi (1/2007 - 3/2009)

 • Psykologina poliklinikan vastaanottotyöryhmässä ja varhaiskuntoutustyöryhmässä, psykologiset tutkimukset ja arviot, ryhmien ohjaaminen

Helsingin kaupunki, Auroran sairaala, psykologi (1/2006 - 1/2007) 

 • Psykologina akuutti- ja avokuntoutusosastolla, psykologiset tutkimukset ja arviot, poliklinikkavastaanottotyö, ryhmien ohjaaminen

HUS, Lohjan sairaanhoitoalue, Paloniemen sairaala, psykologi (9 - 12/2005)     

 • Psykologina akuutilla vastaanotto-osastolla ja erityiskuntoutuskodissa, psykologiset tutkimukset ja arviot, ryhmien ohjaaminen

Helsingin seudun kesäyliopisto, tutor (5/2005 - 3/2009)

 • Tutor työ- ja organisaatiopsykologian opiskelijoiden tutortapaamisten organisointi, seminaarin järjestäminen, muu opintoihin liittyvä ohjaus ja neuvonta 
 • Luennot akateemisesta kirjoittamisesta, opintopiirit kirjoittamisen tueksi

Human Factor Oy Ltd, henkilöarviointiassistentti (1/2004 - 9/2005)  

 • arviointipäivän organisointi, tehtäväohjeiden antaminen, testien pisteytys, asiakaspalvelu

HUS-yhtymä, osastonsihteeri (sijaisuudet 2002 - 2004)   

 • sihteerin tehtävät

Helsingin kaupunki, psykologian opettaja (sijaisuudet 2003)   

 • Oppituntien suunnittelu ja toteutus

 HUS-yhtymä, Lapinlahden sairaala, psykologiamanuenssi (9/2002-1/2003)

 • psykologiharjoittelussa psykologiset tutkimukset ja arviot, ryhmän ohjaaminen


OPINNOT

Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta (2016 - jatkuu)     

 • Väitöskirjatyön aihepiiri: Ihmisen antama tuki nettiterapiassa

Oivaltamaan Oy (2017 - 2018)

 • NLP Practitioner koulutusohjelma

Valmentamo (2016 - 2017)

 • LCF Life Coach -koulutusohjelma 2016-2017
 • LCF Life Coach Master -koulutusohjelma 2017

Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos (2014 - 2018)   

 • Psykoterapian erikoispsykologikoulutus, psykoterapiakouluttajaopinnot 2014-2018
 • Akuuttien traumaattisten kriisien koulutusohjelma 2014-2015

Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos (2009 - 2013)     

 • PsL, Psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti YET (integratiivinen)

Joensuun yliopisto, Avoin yliopisto (2005 - 2008)     

 •   Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot    

Helsingin yliopisto, Psykologian laitos (1999 - 2005)     

 • PsM, Psykologian maisteri, sivuaineina sosiologia ja psykiatria

University of Surrey, Department of Psychology (2003)     

 • Opiskelijavaihto, psykologian ja sosiaalipsykologian opintoja

JULKAISUT

Pihlaja, S. (2018). Aikaansaamisen taika - näin johdat itseäsi. Jyväskylä: Atena. (julkaistaan 14.3.2018)

Pihlaja, S., Stenberg, J-H., Joutsenniemi, K., Mehik, H., Ritola, V. & Joffe, G. (2018). Therapeutic alliance in guided internet therapy programs for depression and anxiety disorders – A systematic review. Internet interventions, 11, 1-10.

Stenberg, J-H., Koivisto, E-M., Saiho, S., Pihlaja, S., Halme, S., Helkavaara, M., Joffe, G. & Holi, M. (2016). Irti sosiaalisesta jännittämisestä. Helsinki: Duodecim.

Stenberg, J-H., Service, H., Saiho, S., Pihlaja, S., Koivisto, E-M., Holi, M. & Joffe, G. (2015). Irti murehtimisesta. Helsinki: Duodecim.

Pihlaja, S. (2014). Metakognitio ja aggressiivisuus epävakaan potilaan psykoterapiassa. Kognitiivinen Psykoterapia 11 (1), 28-47.

Pihlaja, S. & Koivisto, E-M. (2014). Nettiterapiahoito vuorovaikutuksen näkökulmasta. Suullinen esitys. Psykologia 2014 –kongressi.

Pihlaja, S. (2013). Psykoterapiaan liittyvät hallintakäsitykset ja psykoterapiaan hakeutuminen. Lisensiaatintyö, Helsingin yliopisto.

Stenberg, J-H., Service, H., Saiho, S., Pihlaja, S., Koivisto, E-M., Holi, M. & Joffe, G. (2013). Irti alkoholista. Helsinki: Duodecim.

Stenberg, J-H., Saiho, S., Pihlaja, S., Service, H., Holi, M. & Joffe, G. (2013). Irti paniikista. Helsinki: Duodecim.

Stenberg, J-H., Saiho, S., Pihlaja, S., Holi, M. & Joffe, G. (2013). Irti masennuksesta. Helsinki: Duodecim.

Pihlaja, S. (2013). Masennuksen hoito internet-pohjaisella psykoterapiaohjelmalla. Suullinen esitys. Psykoterapiatutkimuksen päivät 15.2. Jyväskylän yliopisto.

Pihlaja, S. (2013). Psykoterapiaan liittyvät hallintakäsitykset ja psykoterapiaan hakeutuminen. Suullinen esitys. Psykoterapiatutkimuksen päivät 14.2. Jyväskylän yliopisto.

Pihlaja, S. (2012). Example and effectiveness of web-based computerized cognitive psychotherapy for social phobia in Finnish student population. Verbal presentation. Nordic Congress for Student Health.

Pihlaja, S. (2012). Apua masennukseen nettiterapiasta. Suullinen esitys. Psykologia 2012 –kongressi.