Koulutuksen tavoitteena on laajentaa osallistujien ymmärrystä virtuaalisesta vuorovaikutustilasta ja sen erityisvaatimuksista, sekä kouluttaa heistä taitavia tekemään asiakastyötä kirjoittamalla. Tavallisesti perinteistä kasvokkaista auttamistyötä tekevillä tulee myös vastaan tilanteita, joissa asiakkaan kanssa täytyy kommunikoida kirjallisesti. Koulutus valmistaa myös sähköisen vuorovaikutuksen hyödyntämiseen tapaamisten ohella. Aiheisiin sisältyy:

  • internetin käyttö asiakastyössä
  • Vuorovaikutus internetissä
  • Kirjoittamalla viestimisen haasteet ja mahdollisuudet
  • Terapiasuhde ja kirjoittamalla viestiminen
  • Käytännön vinkkejä kirjoittamalla viestimiseen
  • Harjoituksia

Koulutuksen kohderyhmänä on kaikki verkon kautta terapia-, auttamis- ja ohjaustyötä tekevät, sekä ne jotka haluavat laajentaa osaamistaan kirjoittamalla auttamiseen. Koulutus voidaan toteuttaa minimissään 2-3 tunnin luentona ja harjoituksina, ja mikäli käytännön harjoituksiin halutaan syventyä ja panostaa, niin esimerkiksi kuuden tunnin koulutuspäivänä.

Koulutus on aiemmin toteutettu (lokakuussa 2016) osana Psykoterapian erikoispsykologikoulutusta, jossa osallistujina oli perinteistä kasvokkaista psykoterapiatyötä tekeviä psykoterapeutteja.

 
 

KOULUTUKSEN TAPA: Luentoa noin tunnin, etukäteistehtävä ja keskustelunalustus kaksi harjoitusta omaan työhön liittyvään asiakastapaukseen perustuen. Voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä noin 10-14 henkilön ryhmälle.

HINTA: Luento 1 x 45 min, keskustelunalustus 1 x 45 min ja harjoitukset 1 x 45 min = 

 

Palautteita

Minusta koulutuksesi oli erittäin antoisa - sain siitä eniten irti kaikkiin tämän koulutuskokonaisuuden (Psykologista ohjausta virtuaalisesti) psykologiosioita vertaillessa. Parasta oli vankka käytännön kokemuksesi aiheeseen liittyen ja se, miten osasit valottaa esimerkein eroja kasvokkain tapahtuvan ja kirjoittamalla tapahtuvan vuorovaikutuksen välillä. Käytännönläheiset asiat/vinkit liittyen kirjoittamiseen olivat erittäin tervetulleita.

Hyvä, ettei koulutuksessa juututtu liiaksi teoreettisiin asioihin; niihin viitattiin, mutta sitten mietittiin asiaa taas ihan käytännön työn näkökulmasta.
— osallistujapalaute
Erittäin hyvä kokonaiskuva jäi kirjoittamalla ohjaamisesta. Pidin erityisesti siitä että oli viittauksia teoriapohjaan ja annettiin käytännön työkaluja asiaan. Lähdin sitä innoissani heti testaamaan. Ennenkaikkea asiasta tuli oivallus ja helposti lähestyttävä. Ymmärsin myös oman osaamiseni asian suhteen.
— osallistujapalaute
Koulutus oli mielestäni erittäin antoisa (mikä ei näinä päivinä ole itsestäänselvyys) ja olet kouluttajana todella hyvä! Olen toisin sanoen valtavan tyytyväinen!
— osalistujapalaute