aikaansaamisen_taika_satu_pihlaja.jpg
aikaansaamisentyokirja.jpg

Aikaansaamisen taika

Näin johdat itseäsi

  • Tuntuuko alkuun pääseminen joskus ylivoimaiselta?
  • Onko selkeiden tavoitteiden asettaminen vaikeaa?
  • Miten saada aika riittämään kaikkiin tärkeisiin asioihin?
  • Kuinka saada asioita aikaan niin työssä kuin vapaa-ajalla?

Aikaansaamisen taidot tehostavat ajankäyttöä ja synnyttävät mielihyvää ja energiaa. Asioiden etenemisen myötä itseluottamus kasvaa ja innostus tekemiseen lisääntyy. Itsensä johtamisen taidot ovat tarpeen nykyajan työelämässä, koska meiltä kaikilta edellytetään yhä enemmän itsenäistä suunnittelua ja oman työskentelyn ohjaamista.

Aikaansaamisen taika innostaa asettamaan konkreettisia ja mielekkäitä tavoitteita sekä etenemään niitä kohti suunnitelmallisesti, askel kerrallaan ja omiin vahvuuksiin keskittyen. Kirja auttaa ohjaamaan ajatuksia ja tunteita sekä kartoittamaan sopivia työskentelytapoja. Kiinnostavien tapauskertomusten ja konkreettisten harjoitusten siivittämänä Aikaansaamisen taika sopii hyödynnettäväksi niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Aikaansaamisen taika -kirjasta löydät inspiroivia ja itsetuntemusta lisääviä tehtäviä sekä uusia tapoja ajatella!


 
 
 

Aikaansaamisen taika -työkirja

Innostava ja kannustava tehtäväkirja auttaa johtamaan itseä entistä paremmin. Kirjan avulla opit huomaamaan tekemiseen vaikuttavat ajatuksesi sekä valitsemaan juuri sinulle sopivat työskentelytavat.

Kirjan harjoitukset on koottu viiden pääteeman alle. Aluksi tutustut paremmin itseesi ja vahvuuksiisi sekä valitset asiat, joihin haluat panostaa. Toisessa luvussa harjoittelet tavoitteellisuutta, jota tarvitset päästäksesi pyrkimyksissäsi eteenpäin. Kolmannessa luvussa keskitytään mielen valmentamiseen ja oikean tunnetilan saavuttamiseen. Neljäs luku tarjoaa harjoituksia, jotka kannustavat sinua eteenpäin, ja viimeisen luvun tehtävät auttavat selättämään erilaiset haastetilanteet.

Monipuolisten harjoitusten avulla saat aikaansaamisen taidot haltuun helposti ja innostavasti!

 

 

Suomessa on nyt käynnissä suuri työelämän murros. Suomalaisilla työpaikoilla tehdyn tietotyön määrä on lisääntynyt hurjasti viimeisen parin vuosikymmenen kuluessa. Kun tieto- ja asiantuntjatyön määrän arvioitiin 2000-luvun alussa olevan 40% tehtävistä töistä, niin nykyään arvioidaan, että tällaista työtä on 60% kaikista töistä. Samaan aikaan yrittäjien ja itsensä työllistäjien määrä kasvaa. Myös digitaalinen vallankumous on tuonut meille lisää itsensä johtamisen haasteita. Eri järjestelmiä, joihin viikoittain kirjaudumme, on lukuisia, ja vastuu oman työn organisoinnista siirtyy yhä enemmän työntekijälle itselleen. Tämä kehitys haastaa itsensä johtamisen taitojamme.

 

En ollut aikaisemmin mikään tekijätyyppi, tai hyvä saamaan asioita aikaiseksi. Olen siis päässyt pohtimaan itsen johtamiseen liittyviä teemoja paljon elämäni aikana. Minulla on ollut lukuisia mielenkiinnon kohteita ja intohimoja, mutta niiden vieminen käytäntöön – siis aikaansaaminen – oli pitkään hakusessa. Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja mielen voima ovat olleet valtavia oivalluksia, jotka ovat kypsyneet psykologian, psykoterapian ja valmennuksen osaamisen myötä. Kirjassa kuvaan itsensä johtamista eri näkökulmista, jotka pohjautuvat kirjallisuuteen psykologian, psykoterapian ja valmennuksen aloilta. Harjoituksissa tuon tätä osaamista käytännön tasolle. Esimerkeissä avaan eri ihmisten kokemuksia erilaisissa tilanteissa, jotta kirja ei rajoittuisi vain minun väistämättä rajalliseen näkökulmaani. Aikaansaamisen taika tuo iloa tekemiseen, koska se auttaa sinua löytämään tekemisen ja oppimisen ilon.

Keskeisiä kysymyksiä, joita sinäkin ehkä pohdit, ovat: Mitkä ovat tärkeimpiä tavoitteitani? Mikä minulle on elämässäni tärkeää ja olennaista? Käytänkö vapaa-aikani hyvin? Mitä uusia taitoja haluan tai tarvitsen? Osaanko itse suunnitella työtehtäväni? Pysynkö sopivassa työrytmissä, jos kukaan ei valvo tekemistäni? Tunnenko tekeväni hyvää työtä, vaikka kukaan ei kiittele tai anna palautetta? Miten saan hoidettua kaikki juoksevat asiat ilman, että keskittymistä vaativat työtehtävät kärsivät? Milloin voin olla itseeni tyytyväinen?  

Aikaansaamisen haasteista kirjoittaminen lähti minulla liikkeelle siitä huomiosta, miten yleisiä nämä haasteet nykypäivänä ovat – sekä itselleni että muille. Miksi meidän pitäisi tuskailla sen äärellä, joka on meille suuri ilon ja tyydytyksen aihe. Kirjan nimeksi valikoitui Aikaansaamisen taika, ja taika on siinä läsnä kahdella tavalla: Välillä tuntuu, kuin tarvitsisimme melkein taikakeinoja, jotta saisimme jotakin tärkeää aikaan. Toisaalta myös aikaiseksi saaminen itsessään tuo elämäämme jotakin erityistä taikaa, jota on vaikeaa pelkällä järjellä selittää – tulemme siitä onnellisiksi. Niinä hetkinä kun sen taian löytää, voi tuntea erityistä iloa ja tyytyväisyyttä. Ei siis ole kyse vain siitä, miten voisimme suoriutua työstämme paremmin ja tehokkaammin, vaan ainakin minulle kyse on ennen kaikkea siitä, miten voisin olla entistä tyytyväisempi ja miten elämässäni olisi parhaiten tilaa olennaisille asioille ja riittävästi vapautta itseni toteuttamiselle.

 

satu-pihlaja.jpg