Työnohjaus

 

Olen työnohjannut psykologeja vuodesta 2007 alkaen sekä terapiatyössä, että psykologisissa tutkimuksissa ja arvioinnissa. Olen laajentanut osaamistani opiskelemalla työ- ja organisaatiopsykologiaa, sekä työnohjaamalla eri alojen työntekijöitä. Työnohjauksessa hyödynnän teoriaa, mutta keskeistä on aina vahva kohdentaminen työnohjattavan omaan työympäristöön ja sen haasteisiin.

Psykologian ja psykoterapian lisäksi minulla on osaamista myös työ- ja organisaatiopsykologiasta sekä valmennuksesta, joten psykologinen lähestymistapa, työelämän lainalaisuuksien tuntemus ja valmennuksellinen näkemys tulevat esiin tavassani toteuttaa työnohjausta.

Saan pätevyyden työnohjata psykoterapiakoulutuksessa olevia valmistuessani psykoterapia kouluttuajakoulutuksesta vuonna 2018.